Typ osobowości zawodowej a wybór przyszłej pracy

0

Każdy ma jakieś konkretne predyspozycje zawodowe – warto być ich świadomym, gdyż mają one bardzo duży wpływ na to, w jakim zawodzie indywidualna osoba ma szansę odnieść sukces lub po prostu się nie sprawdzi. Poznanie ich pozwoli na wybór właściwej drogi zawodowej. A jak je poznać? Wykonując darmowy test predyspozycji zawodowych dostępny online.

Pewne cechy, nazywane predyspozycjami zawodowymi, powodują, że dana osoba będzie dobrze wykonywała dany zawód lub wręcz przeciwnie – zupełnie się w nim nie odnajdzie. Są to wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu, takie jak zainteresowania, osobowość oraz uzdolnienia.  Predyspozycje te są ściśle powiązane z typami osobowości zawodowej.

Typy osobowości zawodowej

W określaniu typów osobowości zawodowej korzysta się z podziału stworzonego przez amerykańskiego psychologa Johna L. Hollanda. Jego teoria zakłada, że preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowiska zawodowego. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowej i 6 typów środowiska pracy. Testy predyspozycji zawodowych, dzięki którym można poznać swój typ, biorą pod uwagę nie tylko cechy charakteru, ale również ulubione aktywności, umiejętności, zainteresowania i środowisko pracy.

Zazwyczaj dana osoba nie jest jednym typem w 100%, lecz stanowi połączenie dwóch typów. Taki test predyspozycji zawodowych pozwala łatwo i szybko sprawdzić jaki zawód czy zawody najbardziej odpowiadają danym cechom charakteru. Dzięki temu wybór zawodu staje się łatwiejszy. Co do zasady dana osoba tym lepiej sprawdzi się w konkretnym zawodzie, im bardziej jej typ osobowości zawodowej jest dopasowany do środowiska pracy.

Wyróżnia się 6 typów, tj. realistyczny, badawczy, społeczny, przedsiębiorczy, artystyczny i konwencjonalny.

  • Typ realistyczny – są nimi osoby, które lubią rozwiązywać problemy przez działanie. W pracy używają narzędzi i maszyn, obsługują obiekty, produkują, przetwarzają i wydobywają surowce, uprawiają rośliny, hodują zwierzęta. Lubią pracę fizyczną. Proponowane zawody dla tego typu to: zawody rzemieślnicze, ogrodnik, leśnik, rolnik, elektryk, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer itp.
  • Typ badawczy – chce zrozumieć świat, poszukuje prawdy, analizuje zjawiska, rzeczy, myśli, uczucia. Lubi rozwiązywać abstrakcyjne i skomplikowane problemy, lubi wyzwania. Proponowane zawody: naukowiec (biolog, chemik, fizyk, geograf, matematyk, historyk, antropolog, archeolog), farmaceuta, meteorolog, programista, statystyk, socjolog itp.
  • Typ społeczny – lubi pracować z ludźmi, pomagać, wyjaśniać, informować, doradzać oraz opiekować się innymi, leczyć. Kieruje się uczuciami. Proponowane zawody: lekarz, masażysta, fizykoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarz, trener, policjant, ratownik medyczny, bibliotekarz, ksiądz, kelner, logopeda itp.
  • Typ przedsiębiorczy – lubi pracować z ludźmi, ale w celu osiągnięcia osobistych korzyści, lubi mieć władzę i pieniądze, kierować innymi, przewodzić, mieć wpływ na innych, przekonywać do osiągania celów ekonomicznych. Proponowane zawody: prawnik, menadżer, makler, agent ubezpieczeniowy, dyplomata, akwizytor, doradca podatkowy itp.
  • Typ artystyczny – interesuje się sztuką (malarstwem, muzyką, literaturą), lubi tworzyć nowe rzeczy, ma ciekawe pomysły, jest kreatywny, ma dużą wyobraźnię, lubi dyskutować, lubi zmiany. Rozwiązuje problemy przez tworzenie, realizuje swoje wizje. Jest oryginalny.  Proponowane zawody: malarz, muzyk, pisarz, plastyk, projektant mody, rzeźbiarz, tancerz, aktor, architekt, fotograf, kompozytor, wizażysta, dekorator itp.
  • Typ konwencjonalny – lubi pracować z danymi, lubi także porządek i stabilność. Problemy rozwiązuje zgodnie z zasadami, procedurami, instrukcjami, poleceniami przełożonych. Nie ma problemu z podporządkowaniem się. Proponowane zawody: księgowy, kasjer, urzędnik, technik BHP, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, recepcjonista, archiwista, agent celny, bileter, wizytator itp.

Jak sprawdzić predyspozycje zawodowe?

Można umówić się na wizytę do doradcy zawodowego, który pomoże w określeniu predyspozycji zawodowych i wyborze przyszłego zawodu. Ale by poznać swój typ osobowości zawodowej oraz predyspozycje nie trzeba korzystać z usługi doradztwa zawodowego. Wystarczy zrobić darmowy test predyspozycji zawodowych, który jest dostępny online.

Czym jest test predyspozycji zawodowych? Testy najczęściej dostępne bazują na podziale Johna L. Hollanda, o którym była mowa wyżej. Wykonując test, można łatwo i szybko sprawdzić które zawody odpowiadają konkretnych cechom charakteru. Wpływ na wynik testu mają jednak nie tylko same cechy charakteru, ale również ulubione aktywności, umiejętności, zainteresowania i środowisko pracy. Zazwyczaj każdy jest połączeniem dwóch typów osobowości zawodowej, rzadko zdarza się, by ktoś był tzw. czystym typem.

Jak wygląda test predyspozycji zawodowych?

Test predyspozycji zawodowych jest quizem składającym się z kilkunastu pytań zamkniętych. Pytania te dotyczą m.in. charakteru osoby, jej upodobań, sposobu, w jaki najczęściej rozwiązuje problemy, organizacji pracy. Wynik uzyskany w teście nie wskazuje żadnego konkretnego zawodu, lecz przedstawia analizę osobowości pod kątem zawodowym. Dzięki temu można poznać swoje mocne stron i uzyskać inspirację. Na wiele pytań odpowiedzi są wymuszone, tzn. że jeśli żadna z proponowanych odpowiedzi nie jest prawdziwa, należy wybrać tę, która jest najbliższa prawdy.

Taki test powinien być przeprowadzany już u dzieci w wieku szkolnym i to przez psychologa. Jest to ważne, gdyż jego wynik może mieć realny wpływ na wybór szkoły czy klasy o jakimś konkretnym profilu. Niestety, póki co powszechnie się ich nie przeprowadza. Dlatego należy go wypełnić samodzielnie. Taki darmowy test predyspozycji zawodowych jest dostępny na stronie: https://www.kierunekrozwoju.pl/.

Share.

Leave A Reply