Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy mogą korzystać z serwisu abcporady.pl.
1.2 Aby w pełni korzystać z możliwości dodawania artykułów należy się zarejestrować.
1.3 Rejestracja w portalu oznacza jednocześnie zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień regulaminu.
1.4 Rejestracja w portalu jest darmowa.
1.5 Serwis nie zezwala na kopiowanie i przedruk treści tutaj zamieszczonych. Kopiując treść naruszasz zapis z art. 116 ustawę Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku. Każdorazowo o fakcie skopiowania artykułu będzie informowany dostawca hostingu oraz policja.
1.6 Odpowiedzialność prawną za treść umieszczoną przez użytkownika w serwisie ponosi wyłącznie użytkownik.
1.7 Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie abcporady.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu abcporady.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.

2. Dodawanie artykułów

2.1 Tekst artykułu nie może być krótszy niż 2500 znaków bez spacji.
2.2 Artykuł musi być poprawny stylistycznie i językowo, nie akceptujemy błędów ortograficznych. Artykuły zawierające rażące błędy nie będą publikowane.
2.3 Do każdego artykułu wymagana jest odpowiednia – zgodna z tematem artykułu grafika.  Dołączony obrazek musi być zgodny z ustawą o prawach autorskich. Obrazek wstawiany jest za pomocą funkcji: „Ustaw ikonę wpisu”.
2.4 Treść publikacji (nawet jej fragmenty) muszą być unikalne i nie mogą znajdować się na innych stronach www, ani przed publikacją, ani po publikacji artykułu w serwisie.
2.5 Użytkownik publikujący artykuł w serwisie oświadcza, że treści w nim zawarte są jego prywatną opinią. Administrator serwisu nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania treści zawartych w artykułach publikowanych w serwisie.
2.6 Artykuły nie mogą zawierać treści niezgodnej z polskim prawem oraz treści dla dorosłych.
2.7 Artykuł koniecznie musi zawierać znacznik „more” oddzielający wstęp artykułu od jego części głównej.
2.8 Każdy artykuł należy przyporządkować do przynajmniej jednej, a maksymalnie 3  kategorii.
2.9 Do artykułu należy wybrać od 4 do 10 tagów.
2.10 Artykuły muszą być napisane „dla ludzi”, powinny zawierać ciekawą dla użytkownika treść oraz merytorykę.
2.11 Publikacje koniecznie należy odpowiednio sformatować – podzielić na odpowiednie akapity. Teksty pisane ciągiem nie będą publikowane.
2.12 Nie będą publikowane artykuły będące reklamą firm, usług, produktów czy serwisów internetowych.
2.13 Artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w treści, jeśli dodajesz link umieść go w części głównej artykułu. Link można dodać po 300 znakach.
2.14 Zgłaszający wpis oświadcza, że ma do niego pełne prawa autorskie.
2.15 Tytuł wpisu nie może być dłuższy niż 80 znaków.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Informujemy, że administrator serwisu ma możliwość usunięcia artykułu bez podania
przyczyn.
3.2 Artykuły nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie będą publikowane.