Jak zostać radnym dzielnicy, miasta, gminy?

1

Marzysz o karierze w polityce? Naoglądałeś się „House of cards” i myślisz, że zostanie najważniejszą osobą w państwie to łatwizna? Niestety musimy cię rozczarować! Droga do osiągnięcia sukcesu w polityce jest długa, żmudna, kręta i zaczyna się od podstaw. Czyli od czego? Pracy na rzecz społeczności lokalnej! Chcesz odnieść sukces? Zastosuj metodę małych kroków i wystartuj na radnego! W naszym artykule podpowiemy Ci jak osiągnąć sukces w wyborach!

Kto może zostać radnym?

Kwestię wyborów do rady gminy reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku. Zgodnie z jej zapisami radnym może zostać osoba, która jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej i posiada czynne prawo wyborcze do tego organu. Poza tym kandydat na radnego musi spełnić również szereg różnych innych kryteriów, takich jak np.: niekaralność, posiadanie pełni praw publicznych i wyborczych, czy zamieszkiwanie na terenie jednostki samorządowej, do której władz chce startować.

Przyszły radny nie może również być ubezwłasnowolniony na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Funkcji radnego nie można łączyć z mandatem poselskim lub senatorskim, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Czym zajmuje się radny?

Obowiązki radnego określa jego ślubowanie składane zaraz po wyborze na stanowisko. Głównym zadaniem radnego jest dbanie o interesy społeczności lokalnej. W jaki sposób się to odbywa? Poprzez branie udziału w pracach rady i jej organów, oraz innych instytucji samorządowych, do których radny został wybrany, bądź delegowany. Ponadto jest on zobligowany do działań zgodnych z prawem i interesami obywateli, których reprezentuje.

posiedzenie rady gminy

Jak zostać radnym?

To wbrew pozorom nie jest takie proste zadanie jakby się wydawało. Przyszłego radnego czeka bardzo długa droga zanim otrzyma upragniony mandat. Pierwszym etapem jest zyskanie przychylności przyszłego elektoratu, czyli krótko mówiąc wkupienie się w ich łaski.

Młody polityk nie może również pozostawać obojętnym na miejscowe układy. Poparcie, któregoś z lokalnych komitetów to klucz do sukcesu w wyborach. Tylko trzeba wiedzieć z kim najlepiej się zbratać. Każdy przyszły prezydent czy burmistrz wywodził się z jakiegoś środowiska partyjnego.

Choć od 2014 roku wprowadzono system jednomandatowy przy wyborach do rady gminy, co w praktyce oznacza, że kandydaci mogą w zasadzie zgłaszać się sami, wpływy partii politycznych w radach gminnych nadal są bardzo silne. Więc jeśli na poważnie myślisz o karierze politycznej musisz również poważnie zastanowić się nad wyborem odpowiedniego ugrupowania.

Załóżmy, że nie chcesz wchodzić w miejscowe układy. Jak mimo tego zdobyć upragnione stanowisko? Cóż, przyznajmy szczerze, będzie to trochę trudniejsze ale nie niemożliwe do zrealizowania. Jeśli jesteś pełen zapału i energii, a twoja głowa jest pełna pomysłów na to jak pomóc swojemu miastu, to zdobycie mandatu nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. Musisz jedynie znaleźć sposób na to jak się odpowiednio zareklamować i przyciągnąć uwagę potencjalnych wyborców. Wierzymy, że ci się to uda.

Aby wystartować w wyborach musisz założyć komitet wyborczy, który ma za zadanie zorganizować wybory, zbierać podpisy poparcia dla kandydatów oraz stworzyć sprawozdanie finansowe, podsumowujące wydatki związane z kampanią. Do tego potrzebujesz 5 osób mających prawa wyborcze i 20 podpisów wyborców (oczywiście musisz wybrać osoby posiadające czynne prawo wyborcze). Kiedy już je zdobędziesz zostanie ci już tylko najtrudniejsze. Skuteczne przeprowadzenie kampanii i zdobycie mandatu.

spotkanie biznesowe

Jakie przywileje posiada radny?

Praca w radzie to nie tylko obowiązki ale również przywileje. A tych w związku z wykonywaniem funkcji publicznej jest całkiem sporo. Od przysługującej ochrony prawnej z tytułu posiadania mandatu, aż po prawo do bezpłatnego urlopu w pracy na cały okres kadencji. Wspomnieć należy również o ochronie miejsca pracy (nie można zwolnić radnego z powodu wykonywania przez niego obowiązków), możliwości uzyskania zwolnienia z pracy na czas posiedzenia rady gminy, oraz diecie i możliwości zwrotu kosztów za podróże służbowe.

Ile zarabia radny?

Radny za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. Jego stanowisko uznawane jest za służbę na rzecz społeczności a za to nie można pobierać wynagrodzenia. Przysługuje mu za to prawo do diety. To rekompensata za utracone zarobki w czasie pełnienia funkcji publicznej. Jest ona również traktowana jako zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem mandatu. Wysokość diety każda rada ustala indywidualnie.

Share.

Jeden komentarz

  1. Ja bym nie wytrzymała na takim stanowisku. Za duża odpowiedzialność i na pewno nie maiłabym takiego olewającego podejścia, tylko starałbym się stanąć na wysokości zadania.

Leave A Reply