Wpływ szachów na rozwój intelektualny człowieka

1

Od dawna uważa się, że szachy w pozytywny sposób wpływają na rozwój ludzkiego umysłu, tezę tę propagowali Franklin, Napoleon, Voltaire, Churchill. To Franklin twierdził, że „Życie jest rodzajem szachów” które wzmacniają: ”zapobiegliwość, rozwagę, roztropność, wytrwałość”. Szachista, ale także i matematyk Lasker pisze że: „Myślenie matematyczne odbywa się zazwyczaj w sposób mniej lub bardziej związany ze sposobem rozumowania typowym dla gry w szachy.

Matematycy są istotnie bardziej zainteresowani grą w szachy niż inni ludzie. Za to mniej znany jest fakt, że matematyków bardzo często mocno intryguje muzyka.” Jest to związek między matematyką „królową nauk” a szachami.

Wiemy, że szachy są częścią programu nauczania w ponad czterdziestu krajach np. Rosji, Turcji, Islandii, Wenezueli itd. Obecnie w Polsce rusza program Polskiego Związku Szachowego „Szachy w Szkole”, który cieszy się sporym zainteresowaniem biorących udział w nim szkół. W niektórych państwach szachy są także przedmiotem obowiązkowym.

Lepsze wyniki w testach poznawczych

W latach siedemdziesiątych w Belgii przeprowadzone zostały badania naukowe na grupie pięcioklasistów, które wykazały, iż dzieci o wiele lepiej radziły sobie w testach poznawczych niż grupa kontrolna. Stwierdzono także, że grupa objęta badaniem lepiej radziła sobie także w szkole, mimo że to już nie było głównym przedmiotem testu.

Wzrost osiągnięć szkolnych

W latach dziewięćdziesiątych badania na temat pozytywnego wpływu szachów na rozwój przeprowadzono w Teksasie, gdzie członkowie klubu szachowego wykazali podwójny wzrost osiągnięć szkolnych w stosunku do uczniów nie objętych edukacją szachową.

Rozwój pamięci i pozytywnego myślenia

Badania na ten temat prowadzone były także w Polsce przez nauczyciela z Gorzowa Wielkopolskiego Andrzeja Modzelana, który w swojej pracy magisterskiej badał osiągnięcia szkolne uczniów objętych programem nauczania gry w szachy podczas pierwszych trzech lat nauki.

Autor pracy w swoich badaniach założył hipotezę, że szachy jako gra edukacyjna w znacznym stopniu różnicuje poziom osiągnięć uczniów pozytywnie wpływając na osiągnięcia dydaktyczne, rozwój pamięci oraz logicznego myślenia. W czasie badań autor wykazał prawdziwość pozytywnych aspektów gry w szachy opisanych wyżej. Więcej na ten temat można przeczytać na http://czasnaszachy.pl/, gdzie zamieszczony został wywiad z Andrzejem Modzelanem.

Zachowanie sprawności umysłowej na dłużej

Ostatnio prowadzono badania na osobach chorych na alzheimera które to wykazały, iż szachy pomagają zachować na dłużej sprawność umysłową. Może to wpłynąć na wzrost popularności królewskiej gry wśród osób starszych.

Bardzo dobry wpływ na osiągnięcia intelektualne

Wszystko to niezbicie świadczy o tym, że szachy mają bardzo dobry wpływ na osiągnięcia intelektualne człowieka. Młodemu człowiekowi mogą bardzo ułatwić zdobywanie wiedzy i uczenie się a co za tym idzie stanowią świetne narzędzie w samorozwoju człowieka.

Artykuł został opracowany przez Artura Czyża.

Share.

Jeden komentarz

  1. Wiadomo, że szachy rozwijają umysł. Uczą logicznego i kreatywnego myślenia. A im lepszy przeciwnik, tym bardziej zmuszany nasz mózg do wysiłku intelektualnego. Szkoda tylko, że teraz mało kto gra w szachy…

Leave A Reply