Tematyka: esej przydatne zwroty

• Pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu • Przydatne zwroty podczas pisania esejuZwroty przydatne przy wyszczególnianiu punktów w eseju: Przyswajanie języka obcego to jednak nie tylko pojedyncze słówka i zasady gramatyczne wkuwane na pamięć….Zwroty przydatne przy wyszczególnianiu punktów w eseju: Firstly…/In the first place…/To begin with…/First of all…/To start with…/First… – zwroty rozpoczynające wyrażanie opinii. Secondly…/Then…/Next…/Another point is…/Furthermore…/Moreover… więcej porad o , , , , , ,