Przedsiębiorstwo zagraniczne na polskim rynku – jak wystartować z biznesem w Polsce?

0

Co muszą zrobić zagraniczne firmy, aby mogły prowadzić swoją działalność również w Polsce? W jakiej formie mogą to robić? Jakich wymogów i formalności trzeba dopełnić?

Jak zagraniczne przedsiębiorstwa mogą wystartować z działalnością w Polsce?

Założenie w Polsce biznesu może nie być proste nawet dla samych Polaków, a co dopiero dla firm zagranicznych. Łatwo można pogubić się w gąszczu przepisów, dlatego wejście na polski rynek zagranicznego przedsiębiorstwa wymaga wsparcia profesjonalisty (www.LexAdvena.com). W jaki więc sposób firmy z innych państw mogą otworzyć swoją działalność również na terytorium Polski?

Mogą one świadczyć usługi transgraniczne, a zatem otworzyć na terenie Polski swój oddział lub prowadzić przedstawicielstwo. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym opcjom.

Jak prowadzić oddział w Polsce?

Taka możliwość przysługuje przede wszystkim przedsiębiorstwom z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsiębiorstwa z państw nie spełniających tych warunków mają ograniczone możliwości utworzenia oddziałów, jest to jednak możliwe na zasadzie wzajemności. To oznacza, że jeśli ich państwo dopuszcza polskich przedsiębiorców do tworzenia na jego terytorium oddziałów, to również Polska w rewanżu dopuszcza tamtejsze firmy do tworzenia oddziałów na swoim terytorium.

Oddział zagranicznej firmy to jej samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana poza główną siedzibą. Aby zagraniczny przedsiębiorca mógł otworzyć oddział w Polsce, musi spełnić pewne warunki. Oddział powinien prowadzić działalność w takim samym zakresie, jak właściwa działalność przedsiębiorcy za granicą.

Oddział musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Musi być dla niego prowadzona oddzielna rachunkowość w języku polskim. Dla oznaczenia oddziału należy użyć nazwy przedsiębiorcy zagranicznego razem z tłumaczeniem na polski formy prawnej przedsiębiorcy i dodaniem określenia „oddział w Polsce”. Trzeba też zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszystkie zmiany stanu prawnego i faktycznego w zakresie działalności oddziału.

Jak prowadzić przedstawicielstwo w Polsce?

Drugą opcją jest przedstawicielstwo. Może je utworzyć każdy zagraniczny przedsiębiorca bez względu na państwową przynależność swojej siedziby, nie występują tu zatem ograniczenia obowiązujące w przypadku oddziałów.

Ta forma działalności może obejmować jedynie czynności z zakresu reklamy i promocji, nie może natomiast przybierać postaci prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawicielstwa mogą też być powoływane przez osoby zagraniczne dla promocji gospodarki kraju, w którym znajduje się ich siedziba.

Działalność związaną z przedstawicielstwem rejestruje się inaczej niż oddział. Przedstawicielstwo nie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zamiast tego wymagany jest wpis do innego rejestru, mianowicie przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez właściwego ministra.

Dla oznaczenia przedstawicielstwa zagraniczny przedsiębiorca jest zobowiązany używać swojej oryginalnej nazwy, formy prawnej przetłumaczonej na język polski oraz określenia „przedstawicielstwo w Polsce”.

Share.

Leave A Reply