Pale CFA, mikropale, pale wbijane, wiercone – technologie fundamentów głębokich

0

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, trzeba określić rodzaj fundamentów, jakie zostaną wykonane. Następnie do tego dobiera się odpowiednią technologię, a wraz z nią, sposób przeprowadzenia prac. Aby to wyjaśnić, przedstawiamy rozwiązania stosowane w przypadku fundamentów głębokich.

Fundamenty głębokie – co warto wiedzieć?

Ze względu na głębokość posadowienia obiektów, fundamenty dzieli się na płytkie oraz głębokie. W pierwszym przypadku mówi się o tzw. fundamentach bezpośrednich, które posadowione są na nośnych warstwach gruntu.

Natomiast specyfiką fundamentów głębokich jest to, że przekazują obciążenia na niżej położone warstwy nośne. Wykopy zwykle sięgają powyżej 4 m głębokości, wymagają odpowiednich zabezpieczeń. W zależności od warunków geotechnicznych konieczne jest stosowanie jednej z technologii: pali CFA, mikropali, pali wbijanych lub pali wierconych.

Pale CFA

Pale CFA to rozwiązanie polecane przez specjalistów firmy Keller, ponieważ umożliwiają wiercenie i betonowanie na mokro w gruncie podczas ciągłego procesu. Określane są także jako pale formowane świdrem ciągłym. Rozwiązanie to jest często wykorzystywane, ponieważ należy do jednych z najbardziej opłacalnych podczas posadowienia fundamentów. Ponadto zapobiega osuwiskom i umożliwia ochronę pobliskich, istniejących już budynków.

Możliwe jest wykorzystanie tej technologii na obszarach zabudowanych, ponieważ generuje niski poziom hałasu oraz nie występują wibracje, które mogłyby doprowadzić do uszkodzeń budynków. Dodatkowo prace przebiegają w sposób szybki.

Pale CFA mają też zastosowanie w przypadku projektów budowy tuneli, dróg i mostów oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona przeciwpowodziowa.

Mikropale

Niedużą średnicę w porównaniu do długości zapewniają mikropale. Mają zastosowanie wtedy, gdy konieczne jest zwiększenie stateczności lub podparcie konstrukcji. Przenoszą obciążenia na nośne warstwy podłoża.

Są bardziej uniwersalne, ponieważ można je wykonywać w miejscach, do których dostęp jest ograniczony. Często łączy się je także z innymi technikami, co pozwala na spełnienie rygorystycznych wymogów projektu w sposób ekonomiczny.

Pale wbijane

Inną metodą posadowienia obiektów są pale wbijane. Są to gotowe, prefabrykowane elementy, które zagłębia się w grunt przy pomocy specjalistycznych maszyn ciężkich. Wyróżnia się ich trzy główne rodzaje, ze względu na rozmiar.

Te najmniejsze mogą być wykorzystywane w przypadku domów, lekkich budynków, a także tam, gdzie istnieje ograniczona wysokość miejsca. Dla płyt fundamentowych, nowych budowli stosowane są pale o średnim rozmiarze. Największe mają zastosowania podczas posadowienia mostów, budowli hydrotechnicznych czy turbin wiatrowych.

Są odpowiednie dla większości warunków gruntowych, choć technologię tę najczęściej się wykorzystuje w gruntach agresywnych lub wtedy, kiedy warunki w terenie są zmienne. Ponadto są niewrażliwe na wody gruntowe, a podczas prac nie powstaje urobek.

Pale wbijane

Pale wbijane to odmiana pali prefabrykowanych. Są specyficznym rodzajem, ponieważ mają zastosowanie przede wszystkim w przypadku budowli hydrotechnicznych lub infrastrukturalnych. Zapewniają dużą nośność, nie prowadzą do powstawania urobku i są stosunkowo szybkie w montażu.

Share.

Leave A Reply