Oznakowanie poziome – rodzaje oznakowania, gdzie spotykamy?

0

Projektowanie organizacji ruchu jest skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu czynników. Podczas tych prac konieczne jest również zaplanowanie najbardziej optymalnego oznakowania. Dlatego dziś chcielibyśmy wytłumaczyć, czym charakteryzują się znaki drogowe poziome oraz gdzie są spotykane.

Czym są znaki drogowe poziome?

Znaki poziome są znakami obowiązującymi w ruchu drogowych, które umieszcza się na nawierzchni drogi. Mają one postać linii, napisów i symboli, często są powtórzeniem znaków pionowych. Jaka jest ich funkcja? Przede wszystkim oznakowanie poziome ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo na drodze (unistop.pl), wskazuje uczestnikom ruchu, w jaki sposób mają się poruszać, aby uniknąć kolizji.

A więc ich zdaniem jest prowadzenie kierowców, pieszych. Lecz oprócz tego mogą ostrzegać przed niebezpieczną sytuacją, a także zakazywać lub nakazywać konkretne zachowanie. Często spełniają też funkcję informacyjną.

Rodzaje znaków poziomych na jezdni

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że poziome znaki drogowe dzielą się na kilka typów: znaki podłużne, poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające oraz punktowe elementy odblaskowe. Jaka jest ich charakterystyka?

Linie malowane równolegle do osi jezdni to znaki podłużne. Mogą być pojedyncze lub podwójne, a także ciągłe lub przerywane. Znaki segregacyjne oddzielają pasy ruchu, natomiast krawędziowe wyznaczają krawędź jezdni. b wskazują przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, a także miejsca, w których kierowca musi zatrzymać pojazd warunkowo lub bezwzględnie.

Strzałki malowane są w celu wskazania, w jakim kierunku ma poruszać się kierowca. Mogą go też naprowadzać na pas ruchu w sytuacji gdy ten, na którym się znajduje, będzie się za chwilę kończyć. Znaki uzupełniające są zróżnicowane – to zarówno napisy, symbole, jak i linie wyznaczające drogę wyłączoną z ruchu czy linie przystankowe. Natomiast punktowe elementy odblaskowe ostrzegają przed niebezpiecznymi odcinkami dróg.

Oprócz tego wyróżnia się poziome znaki drogowe cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe, różnią się od siebie grubością. Mogą być barwy białej lub żółtej. Żółte znaki poziome na drodze informują o tymczasowej organizacji ruchu, są nadrzędne wobec białych i gdy na jezdni znajdują się znaki w obu kolorach, należy stosować się do żółtych.

Malowanie oznakowania poziomego – gdzie jest konieczne?

Nie każda droga wymaga malowania oznakowania poziomego. Kiedy będzie ono konieczne? Na całej długości dróg krajowych i wojewódzkich, jeśli szerokość jezdni przekracza 6 m. W pozostałych przypadkach można dopuścić malowanie znaków na odcinkach niebezpiecznych. Na drogach gminnych i powiatowych zaleca się stosować powyższe zasady, choć ostateczna decyzja należy do organu zarządzającego.

Natomiast do miejsc niebezpiecznych zalicza się przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, przejazdy kolejowe i tramwajowe, skrzyżowana oraz tunele.

Na koniec warto zauważyć, że znaki poziomowe malowane są nie tylko na drogach, ale również na parkingach czy chodnikach – mogą np. oddzielać drogę rowerową od drogi dla pieszych.

Share.

Leave A Reply