Obligacje korporacyjne – cechy

1

Obligacje to papier wartościowy, na podstawie którego emitent oznajmia, że jest dłużnikiem wierzyciela – obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń na jego rzecz. Obligacje korporacyjne to jeden z rodzajów obligacji (obok obligacji skarbowych i komunalnych), gdzie emitentem długu jest przedsiębiorstwo komercyjne.

Czym jest wartość nominalna?

Podstawowe terminy, z którymi należałoby się zapoznać w związku z tym tematem to między innymi wartość nominalna, którą emitent zobowiązuje się zwrócić w terminie wykupu. Termin wykupu to ustalona przez spółkę data w której następuje zwrot kapitału i ewentualnych należnych odsetek.,/p>

Od momentu przydziału obligacji do terminu wykupu, obligacje korporacyjne są oprocentowane według stopy procentowej ustalonej przed emisją obligacji. Wypłata odsetek następuje w  ściśle określonych terminach ustalonych przed emisją. Okresy między wypłatami odsetek to tak zwane okresy odsetkowe. Najczęściej trwają one jeden kwartał bądź pół roku.

Przewidywalność dochodowości inwestycji

przewidywalność dochodowości inwestycji. Związane jest to z tym, że są emitowane na z góry określony okres czasu, po którym następuje zwrot kapitału.

Także wysokość oprocentowania oraz terminy wypłaty odsetek są na początku określone i inwestor może dokładnie wyliczyć jak będzie wyglądał zysk z inwestycji. Na zmienność ceny obligacji na rynku wtórnym wpływa zdecydowanie mniej czynników niż na zmienność ceny akcji. To wszystko sprawia, że obligacje korporacyjne mogą być o wiele bardziej przewidywalne i stabilne niż akcje.

Wiele osób zastanawia się w co zainwestować?

Płynność obligacji

Następną, dość istotną kwestią jest płynność obligacji – jest to papier wartościowy, który w razie potrzeby może być sprzedany przez inwestora na rynku wtórnym (Catalyst), dzięki czemu inwestor w prosty sposób jest w stanie odzyskać zainwestowany kapitał wraz z odsetkami należnymi do czasu sprzedaży papieru. Jest to dość istotna różnica w stosunku do np. lokat bankowych, w których wcześniejsze niż w ustalonym terminie zakończenie może się wiązać z utratą odsetek.

Ryzyko i gwarancje związane z obligacjami

Dość istotną kwestią jest ryzyko i gwarancje związane z obligacjami. Obligacje mogą posiadać gwarancję spłaty niezależnie od kondycji finansowej spółki, które je wyemitowała – wiąże się to z pełnym zabezpieczeniem obligacji. Natomiast w przypadku akcji znajdujących się w obrocie publicznym, nie ma żadnej gwarancji zwrotu kapitału, gdyż w momencie upadłości spółki, akcjonariuszom co prawda przypada udział w majątku, aczkolwiek są oni spłacani w ostatniej kolejności, między innymi po obligatariuszach.

Z punktu widzenia inwestora, dość istotnym aspektem jest fakt, iż dochód z obligacji często znacznie przewyższa dochód z lokat bankowych. W większości przypadków odsetki z obligacji są wyższe od tych, które oferują banki.

Obligacje korporacyjne

Jak najlepiej zainwestować?

Obligacje korporacyjne pod względem zysku i ryzyka są bardzo zróżnicowane – część z nich przynosi nieduży, aczkolwiek stały i stabilny dochód, praktycznie pozbawiony ryzyka, ale też są takie, w których ryzyko jest dość duże, a można jednak znaczną sumę pieniędzy zarobić na wyższym w tym przypadku oprocentowaniu.

Dzięki temu praktycznie każdy inwestor jest w stanie znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Przy czym należy zawsze pamiętać, że rozsądny inwestor powinien tak konstruować swój portfel, by składał się z różnego rodzaju inwestycji, w tym z obligacji korporacyjnych, które spełniają w nim funkcję stabilizatora wartości oraz czynnika, który ograniczy ryzyko.

Share.

Jeden komentarz

  1. Z tą przewidywalnością dochodowości inwestycji nie do końca jest tak. Jak się kupuje papiery bezpośrednio od emitenta, to może i tak. Ale odkąd można inwestować na catalyst, to przecież można sprzedać obligacje przed terminem wykupu. Wtedy się nimi „handluje”, a tu zysków nie da się tak łatwo przewidzieć.

Leave A Reply