Nadzór BHP – czym jest, kiedy jest wymagany?

0

Nadzór BHP najczęściej spotkać można przede wszystkim w zakładach pracy, gdy jest nie tylko istotny, ale też i niezbędny. Pojęcie to nie jest jednak zbyt popularne, przez co nie każdy ma świadomość, czym ono jest, na czym polega i w jakich przypadkach jest wymagane.

Czym jest nadzór BHP?

Czym jest BHP, wie z pewnością każdy z nas – jest to zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy. To szerokie zagadnienie, które zajmuje się między innymi ergonomią, medycyną pracy oraz jej psychologią i ekonomiką. Mówiąc krótko, chodzi o to, by niezależnie od tego, jaką pracę i na jakim stanowisku się ją wykonuje, zminimalizować ryzyko i możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia. Nadzorem BHP zajmuje się służba BHP, czy specjalna grupa pracowników, stanowiąca funkcję doradczą i kontrolną.

Czym zajmuje się nadzór BHP?

Podstawowym zadaniem nadzoru BHP w zakładzie pracy jest kontrolowanie, czy są realizowane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że co jakiś czas sprawdzane są warunki panujące w zakładzie, a także czy pracownicy przestrzegają podstawowych przepisów. Bierze się tutaj pod uwagę wiele czynników, jak choćby branże, w której działa zakład, a także poszczególne stanowiska. Zakład pracy może do tego celu wyznaczyć wybrane przez siebie osoby, albo zlecić to firmie zewnętrznej.

Nadzór BHP – osobne stanowisko czy firma zewnętrzna?

W dużych zakładach pracy najczęściej wyznacza się osobny dział, który w całości zajmuje się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tam też ustala się grupę pracowników, którzy zyskują uprawnienia do kontrolowania, czy zasady BHP są prawidłowo przestrzegane. Oczywiście możliwe jest też skorzystanie ze wsparcia firmy zewnętrznej. Nadzór bhp na zasadach outsourcingu oferuje GDBHP, realizując wiele zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w zakładach pracy. Najczęściej są to kompleksowe usługi, które mają za zadanie maksymalne wsparcie ze strony doświadczonego specjalisty.

Jakimi zadaniami zajmuje się nadzór BHP?

Nadzór BHP to bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryje się wiele zadań do zrealizowania. Jak zostało wspomniane, sprawdzane jest, czy w zakładzie pracy przestrzegane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale kontrola to nie wszystko. W miarę możliwości, osoby zajmujące się służbą BHP mogą przeprowadzać także audyty, prowadzić szkolenia, sporządzać analizy czy brać udział w ocenie ryzyka zawodowego. Zajmują się też sporządzaniem regulaminów BHP. Sporządzaniem niezbędnej dokumentacji czy prowadzeniem rejestrów wypadków. Nie można też zapomnieć o roli doradczej. Nadzór BHP może pomóc w lepszym opracowaniu organizacji stanowiska pracy.

Kiedy wymagany jest nadzór BHP?

O konieczności nadzoru BHP w zakładzie pracy mówi wprost Kodeks Pracy, a konkretnie określa on rolę służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca musi uwzględnić te przepisy, jednak w jaki sposób to zrobić, będzie zależało od niego. Ma więc do dyspozycji dwa wspomniane wyżej warianty – albo wyznaczenie specjalnej osoby do tego, albo zatrudnienie firmy zewnętrznej. Forma sprawowanego nadzoru może się także różnić, w zależności od typu wykonywanych prac. Na przykład w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, konieczny będzie bezpośredni nadzór, który może odbywać się albo w sposób ciągły, albo regulujący, mogą być one także realizowane w sposób okresowy.

Share.

Leave A Reply