Judaizm – symbole i znaczenie religii

1

Jakie są symbole i filozofia judaizmu? Co jest miejscem kultu Żydów? Jakie zadanie ma człowiek w tej religii? Poznaj najstarszą, monoteistyczną religię i jej zasady.

Symbole w judaizmie

  • Gwiazda Dawida – sześcioramienna gwiazda złożona z dwóch odwróconych trójkątów. W wielu przypadkach kojarzony z judaizmem, ale w rzeczywistości to nowy symbol żydowski. Niektórzy uczeni twierdzą, że wierzchołek jednego trójkąta skierowany jest w stronę Boga, a drugi w kierunku świata. Inni zaś uważają, że splot trójkątów jest nierozłączny jak Żydzi.
  • Menora – świecznik siedmioramienny wykonany z jeden bryły metalu. To symbol Państwa Izrael, który występuje na paszportach. Znajduje się też w herbie Izraela. Świecznik symbolizuje gorejący krzak, pod którego postacią Bóg ukazał się Mojżeszowi.
  • Tora – to święta księga, która składa się z pięciu ksiąg Starego Testamentu. Dla Żydów słowo „Bóg” jest tak ważne, że do czytania używają specjalnego wskaźnika, by nie dotknąć kartki, co w rozumieniu wyznawców religii żydowskiej mogłoby być skażeniem dla pisma.
  • Wśród symboli znajduje się jeszcze jarmułka, czyli nakrycie głowy, które okrywa szczyt głowy oraz włosy. Wyraża ona Żydowską tożsamość, do której odniesienie można znaleźć w Księdze Wyjścia (Wj 28, 4. 36-38), gdzie zapisane jest nawiązanie do stroju arcykapłana. Jarmułka wymaga jest w trakcie czytania Tory oraz podczas modlitwy . Samo nakrycie jednocześnie ma wyrażać żydowską tożsamość. Zwyczaj ten czasem odnosi się do wzmianki o stroju arcykapłana w Noszenie jarmułki jest wymagane bezwzględnie podczas modlitwy i studiowania Tory, ale autorytety rabiniczne zalecają noszenie jej nawet podczas uprawiania sportu, jako małej czapeczki przypiętej do włosów.

Jarmułki na stole

Znaczenie synagogi w judaizmie

Inaczej Bożnica, czyli miejsce żydowski dom modlitwy. Pierwotnie służył do oświetlenia miejsca modlitw. Jednak Synagoga to nie tylko miejsce do nabożeństw. To też pomieszczenie, w którym spotka się, by wspólnie poczytać Torę i Talmud oraz po prostu odbyć w nim zebranie. Jedyną świątynią, gdzie służbę sprawowali kapłani w religii Judaizmu była Świątynia Jerozolimska, którą Rzymianie zburzyli w 70 roku naszej ery.

Religia

Najważniejsza wartość religii, jaką jest Judaizm zawiera się w dwóch biblijnych sentencjach: Będziesz miłował twojego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił oraz bliźniego swego jak siebie samego. Żydów obowiązuje łącznie 613 nakazów i zakazów widniejących w Biblii i Talmudzie. Jest tam wyszczególnione ich życie oaz nakazy wiary, które dotyczą m.in. świąt, modlitwy, postu czy zawierania małżeństwa.

Warto wiedzieć, że zasadą judaizmu jest harmonia między Bogiem i Światem, której podstawową cechą jest posłuszeństwo wobec prawa jakie głosił człowiekowi na Synaju Mojżesz w imieniu Boga.Człowiek w tej religii ma za zadanie przestrzegać jedności w ciele i duszy. Pozwala mu to w pełni funkcjonować między Bogiem i Światem. W religii judaizmu wiara jest w jednego Boga, a każdy kto chce wypełnić jego zadania musi unikać, m.in. kradzieży, zabójstwa, a nawet bluźnierstwa.

Share.

Jeden komentarz

  1. Szkoda, że w Polsce jest taka mała wiedza na temat judaizmu. I potem Żydzi są piętnowani i wyśmiewani. Nienawidzę takiego zachowania wynikajacego z ignorancji, przecież to naród posiadający tak długą tradycję jak Chrześcijanie i wyznający większość tych samych zasad.

Leave A Reply