Jak otworzyć warsztat samochodowy i pozyskać pieniądze?

1

Swój własny warsztat samochodowy jest marzeniem wielu uczniów szkół samochodowych, i pracowników wielkich korporacji, jednak niejedna osoba jest ograniczona środkami finansowymi, ponieważ ich brak uniemożliwia otwarcie wymarzonego warsztatu samochodowego.

Jak się okazuje sytuacja nie jest beznadziejna, bo oprócz możliwości zaciągnięcia kredytów, które siłą rzeczy wiążą się z ryzykiem istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na otwarcie działalności w ramach programu działania 6.2. Procedury i wymogi w ramach tego działania wiąże się z podjęciem kilku kroków. Konkursy na dotacje są ogłaszane w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

Jak pozyskać pieniądze na własny biznes? Zdobądź dofinansowanie!

Odpowiedzią na temat tego jak otworzyć warsztat samochodowy i pozyskać pieniądze będzie wiedza na temat tego w jaki sposób pozyskać środki i jakie procedury wdrożyć.

Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności warsztatu będzie zgłoszenie się do podmiotu realizującego program 6.2 na terenie województwa w którym zamieszkuje przyszły przedsiębiorca. Oprócz dotacji na otwarcie firmy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania pomostowego, wypłacanego raz w miesiącu. W ramach tej formy pomocy można uzyskać tysiąc złotych, celem tego dofinansowania jest pomoc w pokrywaniu bieżących opłat

Aby sprawdzić które podmioty realizują program unijny to należy skontaktować się bezpośrednio z Jednostkami Wdrażania Projektów Unijnych, lub poszukać informacji na stronach internetowych.

Wypełnij dokumenty i przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej

Kolejnym etapem jest rekrutacja kwalifikująca beneficjenta do projektu, w ramach której zostaje przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, przy jednoczesnej ocenie formalnej. Ta druga polega na wypełnieniu odpowiednich dokumentów znajdujących się na stronie internetowej, a następnie dostarczenie ich do odpowiedniego oddziału. Rozmowa rekrutacyjna w obecności Komisji Rekrutacyjnej polega na weryfikacji danych przedstawionych w wypełnionej wcześniej dokumentacji przy jednoczesnej ocenie predyspozycji do pełnienia działalności gospodarczej.

Udaj się na szkolenie

Jeśli przyszły właściciel warsztatu samochodowego na powyższym etapie zostanie oceniony pozytywnie, to kolejnym krokiem będzie szkolenie na którym będą omawiane zagadnienia związane z prowadzeniem działalności. Szkolenia te są niecenioną pomoc w tworzeniu przyszłego samodzielnego biznes planu. Aby szkolenie zostało zaliczone niezbędna będzie frekwencja i pozytywna ocena testu.

Złóż dokumenty i podpisz umowę

Kolejny krok to złożenie dokumentacji, która będzie oceniana pod wieloma kryteriami. Jeśli więc zostanie oceniona pozytywnie to należy podpisać stosowną umowę o dofinansowanie na otwarcie warsztatu samochodowego. Otrzymane środki finansowe również są wiążące, ponieważ niewywiązanie się z ustaleń zawartych w umowie może prowadzić do przykrych konsekwencji. Przyszły przedsiębiorca musi być ostrożny przy wydawaniu otrzymanych pieniędzy z Unii Europejskiej.

Share.

Jeden komentarz

  1. pan_samochodzik on

    A można pozyskiwać dotacje z UE na własny warsztat? A jeśli tak, to znacie jakiś program do którego trzeba się zgłosić?

Leave A Reply