Tematyka: jak myśleć logicznie

Dzieci szachy a rozwoj intelektualny dzieci
0

Wpływ szachów na rozwój intelektualny człowieka

Autor pracy w swoich badaniach założył hipotezę, że szachy jako gra edukacyjna w znacznym stopniu różnicuje poziom osiągnięć uczniów pozytywnie wpływając na osiągnięcia dydaktyczne, rozwój pamięci oraz logicznego myślenia….