Spadek po zmarłym. Jakie czynności prawne? Do kogo się zwrócić?

0

Sprawy spadkowe są wbrew pozorom niezwykle skomplikowane i czasem bardzo trudno jest zrealizować ostatnią wolę zmarłego. Zależy to od wielu czynników, głównie prawnych dotyczących udokumentowania dziedziczenia majątku po zmarłym jak również, podziału miedzy innymi członkami rodziny, czy kogoś spoza niej. Jakie czynności należy podjąć aby zrealizować testament, sprawdzicie czytając poniższy artykuł.

1. Udowodnij, że jesteś osobą uprawnioną do dziedziczenia

Niezależnie od tego, czy jesteś synem, córką, czy współmałżonkiem zmarłego musisz udowodnić, że posiadasz pełne prawo do zapisanego majątku. W tym celu musisz uzyskać dokument zwany poświadczeniem nabycia spadku. Konieczne jest do tego złożenie wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku. Uczestnikami takiego postępowania jest każdy zainteresowany w sprawie i każdy, kto ma w tym jakiś interes.Sądem do którego należy złożyć taki wniosek jest sąd rejonowy uzależniony od ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Sala sądowa przy sprawie spadkowej

Do wniosku należy również dołączyć stosowne załączniki, jakimi są odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. Do wniosku należy również dołączyć aktu zgonu, ewentualnego aktu małżeństwa zmarłego oraz aktów urodzenia dzieci. W sytuacji w której zmarły miał córki, konieczne jest również dostarczenie aktów małżeństwa , ze względu na zmianę ich stanu cywilnego i nazwiska. Nie wolno też zapominać o testamencie oraz innych dokumentach świadczące o zapisaniu majątku. Opłata takiego wniosku wynosi 50 zł.

2. Zdeklaruj czy przyjmujesz czy odrzucasz spadek

Nie jest powiedziane, że zgadzamy się z wolą zmarłego i przyjmujemy zapisany przez niego majątek. Możemy się tego zrzec albo zaakceptować. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku trzeba spisać odpowiednie oświadczenie w obecności notariusza i złożyć do w sądzie rejonowym.

Po spisaniu takiego oświadczenia, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia lub zrzeczenia się spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywany jest wnioskodawca oraz inni spadkobiercy ustawowi, o których stanowi testament zmarłego.

3. Sporządź ostateczne notarialne poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenia dziedziczenia dokonywane są również u notariusza. Niezbędnym warunkiem sporządzenia takiego aktu, jest obecność wszystkich osób o których mówi testament. Notariusz sporządza wówczas protokół poświadczenia dziedziczenia, a następnie na tej podstawie, spisuje akt notarialny. Zawiera on informacje o dacie i miejscu sporządzenia aktu, dane wszystkich spadkobierców, tytuł powołania do spadku tzn. to znaczy czy wynika on z ustawy czy bezpośrednio testamentu oraz określa wysokość udziałów.

Taki akt zostaje zarejestrowany w elektronicznym rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia, nabierając tym samym mocy prawnej. Koszty sporządzenia takiego aktu wynoszą 150 zł, odpowiednio 100 zł za sporządzenie protokołu oraz 50 zł za akt poświadczenia dziedziczenia.
Niestety, w przypadku ewentualnego sporu między spadkobiercami notariusz ma związane ręce i nie może sporządzić stosownego aktu poświadczenia. Wówczas sprawa kierowana jest do sądu.

Share.

Leave A Reply