Podłączenie nieruchomości do kanalizacji – od czego zacząć?

0

Na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji trzeba poświęcić kilka miesięcy. Konieczne jest również spełnienie szeregu formalności i przejście przez określone procedury. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz szereg innych, nie pozwalają na obejście żadnych regulacji. Sprawdź, co musisz zrobić, aby podłączyć nieruchomość do kanalizacji.

Podłączenie do kanalizacji – jakie dokumenty?

W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do kanalizacji. Muszą znaleźć się w nim dane inwestora, tytuł prawny do nieruchomości, do której ma zostać wykonane przyłącze oraz określona ilość doprowadzanych ścieków. Wraz z wnioskiem, należy uiścić stosowną opłatę, która wynosi kilkadziesiąt złotych, w zależności od cennika urzędu. Przyłącza kanalizacyjne może wykonać uprawniona do tego firma, np. czystyzysk.com.pl, która zobowiąże się do wybudowania instalacji, według przedłożonej dokumentacji. Dlatego tak ważne jest, aby nie pominąć żadnego szczegółu i sumiennie skompletować wszystkie wymagane zaświadczenia.

Kiedy zostaną wydane warunki techniczne, wówczas trzeba znaleźć geodetę, który sporządzi mapę do celów projektowych. Uzgadnia on przebieg podziemnych instalacji znajdujących się na terenie, na którym ma zostać przeprowadzone przyłącze. Podczas takiego badania, obecny jest właściciel, aby pod jego czujnym wzrokiem, nie doszło do żadnych zniszczeń. To pozwala upewnić się, że w trakcie inwentaryzacji, pod ziemią nie pojawiło się nagle coś, czego nie ma w dokumentacji. Taka usługa, będzie kosztować kilkaset złotych.

Gdy w rękach mamy już mapę geodezyjną, następnym krokiem jest sporządzenie projektu. W tym celu należy poszukać projektanta. Musi on skonsultować projekt z wodociągami oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji, aby wyeliminować jakiekolwiek błędy i odchylenia. Projekt musi być na bieżąco sprawdzany przez właściciela, pod kątem tego, czy zawiera wszystkie potrzebne informacje. Dzięki temu praca późniejszej ekipy wykonującej przyłącze nie napotka żadne trudności a cała budowa, będzie przebiegać szybko i sprawnie. Koszt wykonania projektu może wynieść nawet tysiąc złotych.

Podłączenie do kanalizacji – jaki wykonawca?

Całość prac można zlecić miejscowej spółce wodno – kanalizacyjnej, przeprowadzić je samodzielnie lub, co zalecane, zatrudnić do tego stosowną firmę. Po wyborze najdogodniejszej opcji należy podpisać umowę z danym wykonawcą oraz zgłosić rozpoczęcie robót w zakładzie wodociągowo – kanalizacyjnym. Pracownik takiego zakładu musi przeprowadzić kontrolę przed zasypaniem przyłączy i przeprowadzić odbiór techniczny po zakończeniu prac. Jeśli podczas kontroli, stwierdzi on, że potrzebna będzie zgoda zarządcy dróg na czasowe zajęcie pasa drogowego, wówczas koniecznie trzeba to zrobić.

Po spełnieniu tych warunków zakład może zamontować wodomierz główny a ostatnią formalnością będzie już tylko podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Oczywiście prace nad przyłączem do kanalizacji tylko z pozoru wydają się znośne. W rzeczywistości mogą potrwać nawet kilka miesięcy, ponieważ nigdy nie wiadomo, na jaką przeszkodę trafi ekipa. Z pomocą wyspecjalizowanych fachowców, można sobie z tym wszystkim poradzić.

Share.

Leave A Reply