Na czym polega upadłość konsumencka? Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

0

Przepisy wprowadzone w życie 24 marca 2020 roku znacząco uprościły ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki tej procedurze sądowej możliwe jest anulowanie długów osób, które nie są w stanie ich spłacać. Czy to opłacalne? Kiedy warto wnioskować się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywane jest postępowanie sądowe, któremu mogą poddać się jedynie osoby prywatne. Procedura ta nie dotyczy osób, które prowadza działalność gospodarczą oraz pozostają w spółce. Celem procesu jest oddłużenie poprzez umorzenie całości lub anulowaniu części długów oraz spłaceniu pozostałych zaległości względem wierzycieli np. z majątku osoby podanej procesowi. Upadłość konsumencka bywa skomplikowana, dlatego warto poradzić się prawnika we wszystkich niezrozumiałych kwestiach.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłosić mogą osoby, które od minimum 3 miesięcy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań, a co za tym idzie, są niewypłacalne. Wcześniejsze przepisy prawa nakładały na sądy obowiązek odrzucania wniosków osób, które do zadłużenia doprowadziły z powodu własnych zaniedbań, takich jak np. nierozsądne korzystanie z kredytów i pożyczek. Dzisiaj zarówno te okoliczności, jak i utrata pracy czy choroba mogą stanowić podstawę złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd umarza lub oddala postępowanie, gdy wykaże, że wnioskodawca jest wypłacalny, w ciągu ostaniach 10 lat ogłosił upadłość konsumencką, która skutkowana umorzeniem całości lub części długów, a także gdy w tym czasie dokonał czynności będącej krzywdą dla wierzyciela np. oddanie nieruchomości we władanie bliskiego, by nie mogła zostać zajęta przez komornika.
Jak podkreślono wcześniej, upadłość konsumencka jest procedurą dla osób prywatnych. Z tego powodu wniosek może być odrzucony, jeżeli złożył go komandytariusz lub akcjonariusz odpowiadający także za długi spółki.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką należy skierować się z wnioskiem do sądu. Wielu konsumentów w tej kwestii korzysta z pomocy prawników, prosząc ich o przygotowanie odpowiedniego pisma. Warto podkreślić, że istnieje możliwość, iż sąd umorzy jedynie część długów lub nie przychyli się do prośby wnioskodawcy. W przypadku umorzenia części zobowiązań konieczna jest spłata pozostałych długów. W tym celu sąd ustala plan spłaty lub nakazuje dłużnikowi sprzedaż własnych dóbr, takich jak np. samochód, w celu zaspokajanie potrzeb wierzycieli.
Złożenie do sądu wniosku o upadłość konsumencką jest odpłatne – koszt to 30 zł.

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Dla wielu osób ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest szansą na drugie, lepsze życie. Warto postarać się o przeprowadzenie tego procesu, gdy kłopoty finansowe nie są winą dłużnika – źle zainwestowane pieniądze, choroba, utrata pracy; powodów może być wiele. Pozwoli to na wstrzymanie egzekucji oraz windykacji, co przywróci spokój do życia zadłużonego. Należy pamiętać, że jak wspomniano wcześniej, sąd oceniając wypłacalność dłużnika, może zarządzić spłatę całego zadłużenia lub jego części. Z tego powodu jest to rozwiązanie dla osób, które faktycznie stały się bankrutami. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że taki wniosek można złożyć raz na 10 lat. Warto przemyśleć czy właśnie teraz jest ostateczny moment, by to zrobić.

Share.

Leave A Reply