Na co zwrócić uwagę, wynajmując mieszkanie osobie trzeciej?

1

Decydując się na wynajem mieszkania osobie trzeciej, nie wolno zapomnieć o najważniejszej rzeczy, jaką jest umowa najmu. Po podpisaniu, wszelkie ustalenia w niej zawarte będą zobowiązujące dla obu stron. Istotne jest więc ustalenie czasu trwania umowy, okresu wypowiedzenia, wysokości czynszu i ewentualnej kaucji oraz adnotacji na wypadek zniszczeń.

Ogłoszenie wynajmu lokalu na portalu internetowym

Najczęściej oferty mieszkań do wynajęcia najemcy znajdują poprzez portale internetowe z nieruchomościami. Umieszczając ogłoszenie, warto zamieścić w nim zdjęcia, informacje o wysokości czynszu i ewentualnych dodatkowych opłatach oraz atuty, np. winda w bloku.

Dane osobowe najemcy

Z punktu widzenia właściciela ważne jest, aby przed wynajęciem mieszkania spisał dane najemcy z dowodu osobistego. Jeżeli lokatorów jest więcej, powinni oni być stronami w umowie. W przypadku zniszczeń, odpowiadać za nie będą wszyscy wynajmujący.

Umowa najmu mieszkania

Umowę najmu lokalu mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów Kodeksu cywilnego. Taki dokument to zobowiązania najemcy do właściciela i odwrotnie. W umowie, oprócz danych osobowych obu stron, znajduje się czas na jaki zostaje ona zawarta oraz okres wypowiedzenia. Do ważnych zapisów należą: określenie przeznaczenia przedmiotu najmu, wysokość czynszu i kaucji oraz termin i sposób ich zapłaty.

Dodatkowo można sporządzić protokół stanu technicznego lokalu oraz liczników i załączyć go do umowy. Uzupełnieniem dokumentu mogą być zdjęcia wykonane, np. w dniu przekazania kluczy. Ochroni to przed konfliktem, gdy np. okaże się, że po opuszczaniu mieszkania niektóre sprzęty są zniszczone.

Wyznaczanie kaucji za nieruchomość

Wynajmując mieszkanie osobie trzeciej, warto ustalić kaucję. Według art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, kaucja za wynajem nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu. Z reguły, właściciele pobierają opłatę o równowartości miesiąca wynajmowania lokalu. Pieniądze są zabezpieczeniem dla posiadającego mieszkanie, na wypadek zniszczeń wyrządzonych przez najemcę.

Podatek od wynajmu mieszkania

Korzyści majątkowe otrzymywane z tytułu umowy najmu lub dzierżawy podlegają opodatkowaniu dochodowemu. Dochody z najmu rozliczna się razem z innymi, np. z tytułu umowy o pracę, a kwota wolna od podatku jest wspólna dla obu. W razie wątpliwości można skorzystać z porady najbliższej kancelarii doradztwa podatkowego.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji zawartych na stronie: https://homebroker.pl.

Share.

Jeden komentarz

Leave A Reply