Jak zostać rolnikiem?

2

Marzysz o własnym gospodarstwie? Niestety nie mamy dla Ciebie dobrych wiadomości. 1 maja 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmieniła zasady nabywania ziemi i utrudniła uzyskanie statusu rolnika zwykłym obywatelom. Wychodzisz z założenia, że żadne przepisy prawne nie staną na przeszkodzie do spełnienia marzeń o własnym gospodarstwie? W takim razie ten artykuł to coś dla Ciebie!

Kim jest rolnik?

Tę kwestię regulują przepisy prawne. A konkretnie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z jej zapisami za rolnika uważana jest osoba fizyczna, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 hektarów.

Pasujesz do opisu? Niestety nie możemy Cię jeszcze nazwać rolnikiem. Ten zaszczytny tytuł przysługuje bowiem osobom, które, oprócz wymienionych wyżej kryteriów, spełniają jeszcze inne warunki. Jakie? Posiadają odpowiednie „kwalifikacje rolnicze”, mieszkają przez co najmniej 5 lat w gminie, w której znajduje się ich nieruchomość rolna (lub jedna z nich) oraz prowadzą gospodarstwo osobiście, czyli pracują na nim i podejmują osobiście najważniejsze decyzje dotyczące jego funkcjonowania.

Do tego konieczny jest również przynajmniej 3-letni staż w rolnictwie. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji także możesz zostać rolnikiem, ale musisz przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające, że przez minimum 5 lat byłeś zatrudniony w gospodarstwie rolnym.

mężczyzna podlewający rośliny

Co to są kwalifikacje rolnicze?

To po prostu posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. Nadal brzmi to dla Ciebie dość niezrozumiale? Już spieszymy z wyjaśnieniem. Pod pojęciem „odpowiednie wykształcenie kierunkowe” kryje się dokument potwierdzający ukończenie szkoły zawodowej lub średniej o profilu rolniczym oraz zaświadczenie o byciu absolwentem studiów lub studiów podyplomowych na uczelni o profilu rolniczym.

Na szczęście nie potrzebujesz obu tych papierków. Samo technikum lub zawodówka w zupełności wystarczą do zostania rolnikiem. Do kwalifikacji rolniczych zalicza się również uzyskane tytuły kwalifikacyjne, zawodowy lub mistrzowski, w profesjach przydatnych w prowadzeniu działalności rolniczej. Te profesje to np. rolnik hodowca trzody chlewnej czy mistrz pszczelarz.

Jak nabyć ziemię?

Jeśli odziedziczyłeś kawałek gruntu po rodzicach lub dziadkach to masz problem z głowy. Jednak w przypadku gdy nie posiadasz ziemi, pierwszym krokiem do spełnienia marzeń o własnym gospodarstwie, będzie nabycie odpowiedniego poletka dla twoich przyszłych działań. Jak to zrobić?

Aby nabyć ziemię musisz być rolnikiem, czyli posiadać kwalifikacje, o których pisaliśmy powyżej. Kolejną zmianą jaką wprowadziła ta ustawa jest określenie osób, które posiadają prawo pierwokupu gruntu rolnego. Przysługiwać ono będzie właścicielowi sąsiedniego gospodarstwa rolnego, o ile nie posiada on więcej niż 300 hektarów lub nie jest on firmą. Jeśli spełniasz wszystkie te warunki to pozostaje Ci już tylko udowodnienie, że żaden inny rolnik z okolicy nie chce nabyć tego gruntu, a Agencja Nieruchomości Rolnych nie jest zainteresowana jej pierwokupem. Proste, prawda?

Ale to nie wszystko! Bo jeśli już uda ci się nabyć swoje wymarzone hektary, będziesz musiał uprawiać je przez przynajmniej 10 lat. W tym czasie nie będziesz mógł ich ani zbyć, ani wydzierżawić. Czyli zostaniesz praktycznie przywiązany do ziemi.

kombajn na polu

Jak wejść do KRUS?

KRUS czyli instytucja zajmująca się ubezpieczeniami społecznymi osób posiadających gospodarstwo rolne funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Mogą być w niej ubezpieczeni jedynie rolnicy i ich rodziny, o ile żyją oni w tym samym gospodarstwie domowym. Za domownika uznaje się osobę, która ukończyła 16 lat, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Aby ubezpieczać się w KRUS musisz spełnić szereg warunków. Po pierwsze: musisz prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym o obszarze większym niż 1 ha. Po drugie: nie możesz być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym. Nie możesz również posiadać prawa do emerytury i renty, bądź innych świadczeń z zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli posiadać umowy o pracę lub umowy-zlecenie.

Także kwota twojego należnego podatku dochodowego, za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekroczyć kwoty granicznej, czyli 3 204 złotych. I na koniec najtrudniejszy warunek do spełnienia: musisz regularnie, przez 3 lata płacić składki do KRUS, w wysokości 125 złotych miesięcznie. Dopiero wtedy uzyskasz prawo do świadczeń z tej instytucji.

Share.

2 komentarze

  1. Mój wujek jest rolnikiem i szczerze? Z trudem żyje na jakimkolwiek poziomie. Dzisiaj w Polsce opłaca się to tylko tym, którzy mają ogromne pola, drogie maszyny i… znajomości. To przedsiębiorca, który sprawia, że inni mniejsi się nie liczą. A sprawa z KRUS-em – to wcale nie jest takie trudne. Ci co k0ombinują i tak potrafią, wcale nie dzierżawiąc…

  2. Moja babcia jest z zawodu rolnikiem, ale pole ostatnio widziałam 30 lat temu. To ciężka harówa, na pewno nie jest to praca dla każdego.

Leave A Reply