Jak przebiega odfrankowienie kredytu?

0

Boom na kredyty zaciągane i spłacane we frankach szwajcarskich rozpoczął się Polsce na początku XXI wieku, jednak ich sława nie potrwała długo. Wraz z upływem czasu oraz zmianami na rynku walutowym stały się dla wielu kredytobiorców przysłowiową kulą u nogi. Warto wiedzieć, że można uwolnić się od tego zobowiązania. W jaki sposób?

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu jest procedurą sądową, podczas której z umowy kredytowej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą usuwane są klauzule indeksacyjne. Uważane są one przez sądy za niezgodne z prawem, a przez to niedozwolone. Wynika to z dwóch faktów: możliwości ustalania samodzielnie przez banki kursu walutowego, a co za tym idzie sztucznego zawyżania kwoty kredytu, jak i obarczenia kredytobiorcy pełną odpowiedzialnością za wahania kursu walutowego. Na tej podstawie przeprowadza się sądowe odfrankowienie kredytu, czyli unieważnienie części klauzul umownych (www.kancelariakredytobiorcy.pl). Spłata kredytu po wyroku realizowana jest w złotówach oraz z odsetkami, które obliczane są na podstawie stawki LIBOR + marża. Dodatkowo dłużnik otrzymuje od wierzyciela zwrot nadpłaconych rat. Warto zaznaczyć, że istnieje alternatywne rozwiązanie dla odfrankowienia umowy kredytowej – jej unieważnienie. Rozwiązanie to skutkuje uznaniem, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą a wierzycielem nie została nigdy zawarta. Decyzja odnośnie do zastosowanego rozwiązania należy do dłużnika.

Jaki jest przebieg procedury odfrankowienia kredytu?

Proces sądowy związany z odfrankowieniem kredytu może być żmudny i męczący dlatego w związku z tym warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Wynika to z faktu, że wiele zapisów w umowie może być skomplikowane, a osoba bez wiedzy prawniczej nie jest w stanie prawidłowo ich odczytać. Ponadto wysunąć można zróżnicowane żądania względem wierzyciela. Wiele z kancelarii prawnych posiada w zakresie swoich usług pomoc tzw. frankowiczom. Aby uzyskać wsparcie, należy skontaktować się z wybranymi prawnikami, którzy (zazwyczaj bezpłatnie) dokonają analizy sprawy – dokumentów kredytowych, jak i ewentualnej ugody od banku, a następnie zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie. Po podpisaniu umowy z prawnikiem, radca prawny staje się pełnomocnikiem dłużnika i zajmuje się sprawą. Zazwyczaj krokiem poprzedzającym złożenie sprawy do sądu, jest reklamacja złożona bezpośrednio w banku. Zawiera się w niej wezwanie do zapłaty kwoty, która została nadpłacona i powinna być zwrócona „frankowiczowi”. Gdy bank nie zgodzi się na nią, rozpoczyna się postępowanie sądowe. Warto podkreślić, że roszczenia tego typu nie podlegają przedawnieniu.

Jakie kredyty mogą zostać odfrankowione?

W Polsce udzielne był dwa rodzaje kredytów frankowych – denominowany oraz indeksowany. Obydwa mogą zostać zaskarżone w celu usunięcia z umowy zapisów abuzywnych. W przypadku kredytu indeksowanego jego wartość wyrażona była w umowie w złotówkach, w tej samej walucie dokonywana była wypłata gotówki, jednak w tym samym dniu zadłużenie było przeliczne na franki. W przypadku kredytu denominowanego jego wartość w umowie wyrażona  była w obcej walucie, jednak gotówka została udostępniona w złotówkach.

Share.

Leave A Reply