Jak przebiega odfrankowienie kredytu?

0

Boom na kredyty zaciągane i spłacane we frankach szwajcarskich rozpoczął się Polsce na początku XXI wieku, jednak ich sława nie potrwała długo. Wraz z upływem czasu oraz zmianami na rynku walutowym stały się dla wielu kredytobiorców przysłowiową kulą u nogi. Warto wiedzieć, że można uwolnić się od tego zobowiązania. W jaki sposób?

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu jest procedurą sądową, podczas której z umowy kredytowej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą usuwane są klauzule indeksacyjne. Uważane są one przez sądy za niezgodne z prawem, a przez to niedozwolone. Wynika to z dwóch faktów: możliwości ustalania samodzielnie przez banki kursu walutowego, a co za tym idzie sztucznego zawyżania kwoty kredytu, jak i obarczenia kredytobiorcy pełną odpowiedzialnością za wahania kursu walutowego. To właśnie dzięki zapisom szkodliwym dla frankowiczków, możliwe jest sądowe odfrankowienie kredytu, czyli unieważnienie części klauzul umownych (www.kancelariakredytobiorcy.pl). Spłata kredytu po wyroku realizowana jest w złotówach oraz z odsetkami, które obliczane są na podstawie stawki LIBOR + marża. Dodatkowo dłużnik otrzymuje od wierzyciela zwrot nadpłaconych rat. Warto zaznaczyć, że istnieje alternatywne rozwiązanie dla odfrankowienia umowy kredytowej – jej unieważnienie. Rozwiązanie to skutkuje uznaniem, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcą a wierzycielem nie została nigdy zawarta. Decyzja odnośnie do zastosowanego rozwiązania należy do dłużnika.

Jaki jest przebieg procedury odfrankowienia kredytu?

Proces sądowy związany z odfrankowieniem kredytu może być żmudny i męczący dlatego w związku z tym warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Wynika to z faktu, że wiele zapisów w umowie może być skomplikowane, a osoba bez wiedzy prawniczej nie jest w stanie prawidłowo ich odczytać. Ponadto wysunąć można zróżnicowane żądania względem wierzyciela. Wiele z kancelarii prawnych posiada w zakresie swoich usług pomoc tzw. frankowiczom. Aby uzyskać wsparcie, należy skontaktować się z wybranymi prawnikami, którzy (zazwyczaj bezpłatnie) dokonają analizy sprawy – dokumentów kredytowych, jak i ewentualnej ugody od banku, a następnie zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie. Po podpisaniu umowy z prawnikiem radca prawny staje się pełnomocnikiem dłużnika i zajmuje się sprawą. Zazwyczaj krokiem poprzedzającym złożenie sprawy do sądu, jest reklamacja złożona bezpośrednio w banku. Zawiera się w niej wezwanie do zapłaty kwoty, która została nadpłacona i powinna być zwrócona „frankowiczowi”. Gdy bank nie zgodzi się na nią, rozpoczyna się postępowanie sądowe. Warto podkreślić, że roszczenia tego typu nie podlegają przedawnieniu.

Jakie kredyty mogą zostać odfrankowione?

W Polsce udzielne był dwa rodzaje kredytów frankowych – denominowany oraz indeksowany. Obydwa mogą zostać zaskarżone w celu usunięcia z umowy zapisów abuzywnych. W przypadku kredytu indeksowanego jego wartość wyrażona była w umowie w złotówkach, w tej samej walucie dokonywana była wypłata gotówki, jednak w tym samym dniu zadłużenie było przeliczne na franki. W przypadku kredytu denominowanego jego wartość w umowie wyrażona  była w obcej walucie, jednak gotówka została udostępniona w złotówkach.

Share.

Leave A Reply