Jak dopisać PKD do ewidencji prowadzonej działalności?

2

Decydując się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, mamy obowiązek założyć ją w świetle prawa w Urzędzie Miasta, składając w nim wszelkie odpowiednie do tego dokumenty. We wniosku o wpis firmy do ewidencji, wypełnić należy również pole, dotyczące odpowiednich kodów PKD, stanowiących pewnego rodzaju klasyfikację działalności.

Czym są kody PKD?

Kody PKD składają się z liczb oraz cyfr, a każda forma działalności gospodarczej ma swój odrębny numer, który trzeba wpisać w odpowiednie pole. Ponieważ kodów tych możemy wybrać właściwie nieskończoną ilość, warto postawić nie tylko na te, które wiążą się ściśle z wykonywanymi przez naszą firmę usługami, ale i te, o które kiedyś możemy swoją działalność poszerzyć.

Jeżeli jednak na pewnym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, do jego zadań dojdą też inne, niewpisane wcześniej w ewidencji, można to zawsze zmienić, składając w Urzędzie Miasta  lub przez Internet odpowiedni nieodpłatny wniosek. Spis wszystkich kodów znajdziemy na stronie internetowej CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej.

Zobacz, jak dopisać PKD do ewidencji

Zgłoś zmiany w Urzędzie Miasta

Pamiętajmy, że jako przedsiębiorcy zmuszeni jesteśmy do zgłaszania tego typu zmian do 14 dni od rzeczywistego wprowadzenia działań niezgodnych z wybranymi wcześniej kodami PKD.

Wpisu do ewidencji i wszelkich późniejszych poprawek dokonuje tzw. organ ewidencyjny, który stanowi w tym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek, który należy złożyć w przypadku zmiany kodów PKD, zawiera konkretne oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer ewidencyjny PESEL, numer NIP, oznaczenie miejsca zamieszkania, adresu przedsiębiorcy oraz adresu prowadzenia działalności, wskazanie daty rozpoczęcia działalności, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.

Kiedy organ ewidencyjny otrzymuje wniosek, niezwłocznie dokonuje zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz dostarcza przedsiębiorcy odpowiednie zaświadczenie.

Zmiany PKD złóż przez internet

Wniosek o zmianę PKD można także złożyć przez Internet. Jeżeli robimy to anonimowo, pamiętajmy, że i tak czeka nas wizyta w Urzędzie Miasta w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik drukuje wówczas nasz wniosek i daje nam go do podpisania.

Jeżeli z kolei wniosek chcemy złożyć bez konieczności wizyty w Urzędzie Miasta, na stronie CEIDG założyć musimy własne konto i się na nim zalogować. Ta opcja jest najszybsza, przebiega najsprawniej, jest również z całą pewnością najbardziej komfortowa.

W polu zmiany danych wpisujemy wówczas swój numer NIP, a wniosek przygotować możemy przy użyciu kreatora lub wypełniając formularz. Skorzystać możemy wtedy z dodatkowych opcji takich jak zawieszenie, wznowienie lub zakończenie działalności gospodarczej. Na samym końcu z kolei czeka nas łatwa weryfikacja obrazkowa.

Nie wierzmy więc w mity, mówiące o tym, że jeżeli nie dodamy wszystkich PKD wcześniej, z czasem będziemy musieli za nie słono zapłacić, ponieważ każdy wpis nowych kodów jest całkowicie darmowy.

Share.

2 komentarze

  1. Wszystko można przez stronę CEIDG zrobić. W końcu po to ta baza powstała, żeby ułatwić przedsiębiorcom życie.

  2. przedsiebiorca on

    chyba opcja dopisania pkd przez internet jest najlepsza, dzieki za przypomnienie że można dopisać przez internet pkd 🙂

Leave A Reply