Adwokat rodzinny – w jakich sprawach pomaga?

0

W czym może nam pomóc adwokat rodzinny? Jakie jest pole jego działania? I jak wybrać dobrego adwokata rodzinnego?

Czym się zajmuje adwokat rodzinny?

Adwokat rodzinny pomaga w sprawach związanych z prawem rodzinnym, czyli tą częścią prawa cywilnego, której celem jest regulowanie wewnątrzrodzinnych stosunków i prawnych relacji rodziny i innych podmiotów. Adwokat rodzinny daje wsparcie m.in. w sprawach ustalenia kontaktów z dzieckiem, w kwestiach związanych z rozwodem, separacją, ustalaniem zakresu władzy rodzicielskiej, ustalaniem ojcostwa, prawami nieletnich, alimentami.

Jak adwokat rodzinny pomaga podczas rozwodu?

Wynajęcie adwokata nie jest obowiązkowe przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, może być jednak bardzo pomocne. Dzięki niemu można uzyskać korzystniejszy wyrok. Może on także na bieżąco tłumaczyć prawne zawiłości i przeprowadzać przez skomplikowane procedury.

Jeszcze przed rozpoczęciem postępowania właściwego adwokat rodzinny dokona fachowej oceny sytuacji i ustali, jakie są szanse na przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie. Następnie wyręczy nas w sporządzeniu pozwu rozwodowego i przygotowaniu wszystkich wymaganych pism procesowych, a wreszcie będzie nas podczas procesu reprezentować przed sądem. Pomoże ustalić zakres władzy rodzicielskiej i opracować plan sprawowania opieki nad dziećmi.

Inną kwestią, w której ustaleniu pomoże adwokat rodzinny, są sprawy majątkowe. By zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodzicom i ich dzieciom, przeprowadzi procedury podziału wspólnego majątku, uwzględniając przy tym koszty utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli okaże się to konieczne, wystąpi o alimenty.

Nie tylko podczas samego rozwodu, ale i po jego zakończeniu pomoc adwokata rodzinnego może się przydać. Udziela on pomocy bowiem nie tylko w przeprowadzeniu rozwodowego procesu, ale i w egzekwowaniu wyroku i ustaleń, jakie podczas tego procesu zapadły. Zajmuje się więc sprawami o ukaranie rodzica, łamiącego ustalenia w zakresie kontaktów z dzieckiem czy wymigującego się od płacenia zasądzonych alimentów.

Jak szukać adwokata rodzinnego?

Wybierając adwokata rodzinnego, należy zorientować się, jaki jest konkretny zakres jego działalności – owszem, każdy taki adwokat zajmuje się prawem rodzinnym, ale poszczególni przedstawiciele tej profesji mogą się specjalizować w odrębnych gałęziach tego prawa.

W zależności więc od tego, o jaką konkretnie sprawę chodzi, warto wybrać adwokata, którego specjalizacją są właśnie sprawy tego rodzaju. Dobry adwokat rodzinny to też taki, który potrafi działać szybko, a jednocześnie pozostaje skuteczny pod presją czasu. Jego ważną cechą jest też dyskrecja, ponieważ sprawy, którymi się zajmuje, często mogą być drażliwe dla jego klientów.

Poszukując adwokata można też kierować się lokalizacją kancelarii, to znaczy ograniczyć poszukiwania do adwokatów działających w naszej okolicy. W czasach sprawnego funkcjonowania komunikacji telefonicznej i mailowej nie jest to już niezbędny wymóg, jednak lepiej spotykać się z adwokatem osobiście. A ponieważ musi on dokładnie poznać naszą sprawę, nie obejdzie się bez przynajmniej kilku spotkań.

Share.

Leave A Reply