Przeglądasz: zespół aspergera

Psychologia ADHD a inne zaburzenia

…do otoczenia, kłopoty z rówieśnikami, niska przyswajalność wiedzy itp. Jakie zaburzenia mogą przypominać ADHD? • Autyzm • Zespół Aspergera • Zaburzenia nerwicowe • Choroby somatyczne • Zaburzenia pochodzenia środowiskowego Autyzm…