Przeglądasz: wniosek o zmianę pkd

Biuro PKD możesz dopisać przez internet lub w urzędzie

…ewidencyjny, który stanowi w tym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek, który należy złożyć w przypadku zmiany kodów PKD, zawiera konkretne oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer ewidencyjny PESEL, numer NIP,…