Tematyka: typy osobowości zawodowej

Predyspozycje te są ściśle powiązane z typami osobowości zawodowej. Typy osobowości zawodowej W określaniu typów osobowości zawodowej korzysta się z podziału stworzonego przez amerykańskiego psychologa Johna L. Hollanda….Jego teoria zakłada, że preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowiska zawodowego. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowej i 6 typów środowiska pracy.