Przeglądasz: rozwój intelektualny człowieka

Dzieci szachy a rozwoj intelektualny dzieci

…Od dawna uważa się, że szachy w pozytywny sposób wpływają na rozwój ludzkiego umysłu, tezę tę propagowali Franklin, Napoleon, Voltaire, Churchill. To Franklin twierdził, że „Życie jest rodzajem szachów”…