Przeglądasz: pieniądze

Finanse i Ubezpieczenia obligacje_korporacyjne_złotówki

Obligacje to papier wartościowy, na podstawie którego emitent oznajmia, że jest dłużnikiem wierzyciela – obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń na jego rzecz. Obligacje korporacyjne to…

Banki lokaty strukturyzowane

Każdy z nas z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega oszczędzanie na zwykłej lokacie. Ten produkt bankowy jest dość jasny, a także rozpowszechniony w naszym…