Przeglądasz: obligacje korporacyjne

Finanse i Ubezpieczenia obligacje_korporacyjne_złotówki

Obligacje to papier wartościowy, na podstawie którego emitent oznajmia, że jest dłużnikiem wierzyciela – obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń na jego rzecz. Obligacje korporacyjne to jeden…