Tematyka: nadzór bhp

Nadzór BHP może pomóc w lepszym opracowaniu organizacji stanowiska pracy. Kiedy wymagany jest nadzór BHP? O konieczności nadzoru BHP w zakładzie pracy mówi wprost Kodeks Pracy, a konkretnie określa on rolę służby bezpieczeństwa i higieny pracy….Nadzorem BHP zajmuje się służba BHP, czy specjalna grupa pracowników, stanowiąca funkcję doradczą i kontrolną. Czym zajmuje się nadzór BHP? Podstawowym zadaniem nadzoru BHP w zakładzie pracy jest kontrolowanie, czy są realizowane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.