Przeglądasz: jak pomóc osobie uzależnionej

Psychologia uzależniony człowiek

…przez uzależnionego po pomoc ze strony przyjaciół i rodziny. Końcową fazą jest zadośćuczynienie innym za popełnione czyny. Jak pomóc osobie uzależnionej? Walka z chorobą spoczywa nie tylko na barkach alkoholika….