Przeglądasz: izrael

Edukacja Żyd w Jerozolimie

…Menora – świecznik siedmioramienny wykonany z jeden bryły metalu. To symbol Państwa Izrael, który występuje na paszportach. Znajduje się też w herbie Izraela. Świecznik symbolizuje gorejący krzak, pod którego postacią…