Przeglądasz: finanse

Banki

…własnych przychodów oraz wydatków, w codziennych transakcjach i posiadaniu pełnego wglądu w swoje finanse. Jest ono znacznym udogodnieniem, szczególnie kiedy mamy do niego całodobowy dostęp przez Internet. Wybierając odpowiednie konto…

Biuro finanse pod lupą

…taki sposób, by podejmować korzystne dla prowadzonej działalności decyzje. W tym kontekście „kompleksowe zarządzanie” oznacza oczywiście wszechstronność tego oprogramowania, które obsługuje tak kluczowe dla prowadzenia przedsiębiorstwa dziedziny jak finanse, logistyka…

Finanse i Ubezpieczenia obligacje_korporacyjne_złotówki

Obligacje to papier wartościowy, na podstawie którego emitent oznajmia, że jest dłużnikiem wierzyciela – obligatariusza i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń na jego rzecz. Obligacje korporacyjne to…

Finanse i Ubezpieczenia A Ty który bank lubisz najbardziej?

Aktywa największego banku działającego w Polsce wynoszą prawie 200 miliardów złotych i to one wskazują na to, który bank jest najlepszy. Od kilku lat czołówka w rankingu największych…